Career Matching

שירותים למגזר המשפטילמצוא עובד
לצוות המקצועי במהירות ומקצועיות

הון אנושי איכותי הוא הבסיס להצלחה העיקרי בפירמה עורכי דין ובמחלקה משפטית של  ארגון. 

במהלך השנים צברתי ניסיון ומוניטין בגיוס והכשרה מדויקת של עורכי דין ומתמחים ובכלל בכח אדם איכותי ובעל מוטיבציה בשוק עריכת הדין. אני מספקת שירותי 'הד האנטינג' בוטיקי עבור פירמות ומשרדים המעוניינים באנשי צוות מעולים. 

פירמות וארגונים רבים פונים אלי מאחר שהם יודעים שכל מי שעובר תהליך ליווי איתי, זוכה להכשרה מדוקדקת, מקבל כלים לשיפור היכולות הרפרזנטטיביות וכישורי הריאיון. המועמדים אותם אני מציגה בפניהם כולם איכותיים, בעלי מוטיבציה גבוהה וכישורים בין אישיים מעולים, נכונים להיכנס למשרה ולהתקדם בארגון.

טרם ההתקשרות אני מאתרת באופן מדויק את המועמדים הרלוונטיים, המתאימים הן ברמה המקצועית, רמת הידע וההתאמה לאופי התפקיד, רוח המשרד ולתרבות הארגונית. התהליך מתנהל בדיסקרטיות רבה תוך שמירה על האינטרסים של העובד והמשרד גם יחד, זאת במטרה לחסוך לשני הצדדים עוגמת נפש ובזבוז משאבי זמן וכסף ומאידך להתאים את ההון האנושי המתאים למשרה המיועדת.